Logopedisten

 

Lisette Canisius
werkzaam sinds 1997

- Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 39900194191
- Allround logopedist
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
- Fonologische taalstoornissen
- Spraakstoornissen
- Dyslexie
- Oro Myofunctionele Therapie
- Hanen ouderbegeleiding
- Deelname kwaliteitskring vrijgevestigden
- Deelname kwaliteitskring dyslexie
- Ingeschreven in het NVLF register voor dyslexiebehandelaren
- Ingeschreven in het NVLF register voor Hanen ouderbeleiding
- Lid van de VLVL

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


---------------------------------------------------

Muguet Goossens-Luijcks
werkzaam sinds 2006

- Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 79908307291
- Allround logopedist
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
- Fonologische taalstoornissen
- Spraakstoornissen
- Dyslexie
- Oro Myofunctionele Therapie
- Ingeschreven in het NVLF register voor dyslexiebehandelaren
- Deelname kwaliteitskring vrijgevestigde
- Deelname kwaliteitskring dyslexie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


---------------------------------------------------

 

Laura Janssen
Werkzaam sinds 2010
 

- Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 49912609491

- Allround logopedist

- Taalontwikkelingsstoornissen

- Fonologische taalstoornissen

- Spraakstoornissen

- Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen

- Dyslexie

- Stemproblemen

- Oro-MyoFunctionele Therapie

- Deelname kwaliteitskring gezondheidszorg

- Lid van de NVLF

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

---------------------------------------------------

Nicole feron
werkzaam sinds 1992

- Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 49907769191
- Onderwijslogopedist Movare Onderwijsstichting
- Allround logopedist
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
- Audiologie/gehoor
- Fonologische taalstoornissen
- Spraakstoornissen
- Dyslexie
- Oro Myofunctionele Therapie
- Hanen ouderbegeleiding
- Deelname kwaliteitskring dyslexie
- Ingeschreven in het NVLF register voor dyslexiebehandelaren
- Ingeschreven in het NVLF register voor Hanen ouderbeleiding

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


---------------------------------------------------


Patricia Vergoossen
werkzaam sinds 2004
 

- Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 99906134891

- Allround logopedist

- Taalontwikkelingsstoornissen

- Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen

- Fonologische taalstoornissen

- Spraakstoornissen

- Stemstoornissen o.a. larynxmanipulatie

- Afasie en Dysartrie bij volwassenen

- Dyslexie; lees- en spellingsproblemen

- Stottertherapie bij kinderen

- Hanen ouderbegeleiding

- Deelname kwaliteitskring vrijgevestigden

- Lid van de NVLF

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


---------------------------------------------------
 

Bonnie van Krieken
werkzaam sinds 2009


-Ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (nr.49912160591)
-Allround Logopedist
-Ook werkzaam als logopedist in de verstandelijk beperkten zorg 
-Taalontwikkelingsstoornissen
-Spraakstoornissen
-Stemproblemen
-Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
-Denkstimulerende Gespreksmethodiek
-Omgaan met Moeilijk Gedrag
(cursus Stichting S.B.O.K.)
-Lid van de NVLF
-Deelnemer van kwaliteitskring KK339


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.