https://www.de-logopediste.nl/praktijkinfo/logopedisten/_399____NL
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans


Logopedisten

Lisette Canisius

Werkzaam sinds 1997

 • Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 39900194191 
 • Allround logopedist 
 • Taalontwikkelingsstoornissen 
 • Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen 
 • Fonologische taalstoornissen 
 • Spraakstoornissen 
 • Dyslexie 
 • Oro Myofunctionele Therapie 
 • Hanen ouderbegeleiding 
 • Deelname kwaliteitskring vrijgevestigden 
 • Deelname kwaliteitskring dyslexie 
 • Ingeschreven in het NVLF register voor dyslexiebehandelaren 
 • Ingeschreven in het NVLF register voor Hanen ouderbeleiding 
 • Lid van de VLVL  

l.canisius@de-logopediste.nl

 

Muguet Goossens-Luijcks

Werkzaam sinds 2006

 • Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 79908307291
 • Allround logopedist
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
 • Fonologische taalstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Dyslexie
 • Oro Myofunctionele Therapie
 • Ingeschreven in het NVLF register voor dyslexiebehandelaren
 • Deelname kwaliteitskring vrijgevestigde
 • Deelname kwaliteitskring dyslexie

m.luijcks@de-logopediste.nl

 

Laura Janssen

Werkzaam sinds 2010

 • Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 49912609491
 • Allround logopedist
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Fonologische taalstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
 • Dyslexie
 • Stemproblemen
 • Oro-MyoFunctionele Therapie
 • Deelname kwaliteitskring gezondheidszorg
 • Lid van de NVLF

l.janssen@de-logopediste.nl

 

Bonnie van Krieken

Werkzaam sinds 2009

 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici 49912160591
 • Allround Logopedist
 • Ook werkzaam als logopedist in de verstandelijk beperkten zorg
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Stemproblemen
 • Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek
 • Omgaan met Moeilijk Gedrag, cursus Stichting S.B.O.K.
 • Lid van de NVLF
 • Deelnemer van kwaliteitskring KK339

b.vankrieken@de-logopediste.nl

 

Patricia Vergoossen

Werkzaam sinds 2004

 • Ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici 99906134891
 • Allround logopedist
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Centraal auditieve (taal) verwerkingsstoornissen
 • Fonologische taalstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Stemstoornissen o.a. larynxmanipulatie
 • Afasie en Dysartrie bij volwassenenn
 • Dyslexie; lees- en spellingsproblemen
 • Stottertherapie bij kinderen
 • Hanen ouderbegeleiding
 • Deelname kwaliteitskring vrijgevestigden
 • Lid van de NVLF

p.vergoossen@de-logopediste.nl