https://www.de-logopediste.nl/praktijkinfo/privacy/_429____NL
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Italiaans

 

Privacy

Tijdens het hele proces van logopedisch onderzoek en behandeling nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nageleefd.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. 
U kunt schriftelijk toestemming geven voor uitwisseling van gegevens met betrokkenen zoals bijvoorbeeld de huisarts, de leerkracht, de peuterspeelzaalleidster of de schoollogopedist. 

Wij sturen altijd een eindverslag naar de huisarts en de verwijzer (indien niet de huisarts). Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

U heeft inzagerecht in het dossier van u of uw (minderjarige) kind.

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt in de zorg, klikt u hier