Menu
https://www.de-logopediste.nl/praktijkinfo/verwijzing

 

Verwijzing

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.

U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Op medische indicatie kan er behandeling aan huis plaatsvinden.                                                

Wat moet u meenemen als u voor een eerste consult bij een logopedist komt?

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • De verwijzing van de arts
  • Het pasje van de ziektekostenverzekering