Menu
https://www.de-logopediste.nl/praktijkinfo/samenwerking

 

Samenwerking

Om goede resultaten in een behandeling te krijgen en een patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen, is samenwerking van groot belang daarom werken wij binnen Logopediepraktijk Canisius samen met huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en andere logopedisten belangrijk. Soms is het nodig u of uw kind ten behoeve van de kwaliteit van de behandeling, door te verwijzen naar een van de bovenstaande artsen of specialisten voor nader onderzoek en / of behandeling. 

Voor uw peuter en / of schoolgaand kind vinden wij het belangrijk dat er contacten zijn met de peuterspeelzaalleidster of groepsleerkracht en met de intern begeleider van uw school. Op deze manier krijgt de logopedist een completer beeld van het kind, kunnen de peuterspeelzaal / school en de logopedist beter samenwerken en is de behandeling het meest effectief. Natuurlijk wordt dit altijd in overleg met de ouders gedaan. 

Sinds 2014 is onze praktijk in Oirsbeek gevestigd in het Health & Sports Gezondheidscentrum in Oirsbeek (www.gcoirsbeek.nl). Binnen dit centrum wordt er nauw samengewerkt met de andere disciplines. Binnen het centrum wordt er samengewerkt bij behandeltrajecten voor volwassenen (bijv. COPD) en voor kinderen. 

Voor multidisciplinaire behandelingen bij kinderen is er een speciaal Kinderteam opgericht. Uw hulpvraag wordt vanuit de diverse disciplines bekeken en wordt tijdens een teamoverleg besproken. Vanuit dit overleg wordt, indien nodig, een breed behandelplan opgesteld.